تبلیغات
علی نوبهار - دکتر علی شریعتی.


علی نوبهار

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ؟
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم
چه خواهد ساخت ؟
ولی بسیار مشتاقم ،
که از خاک گلویم سوتکی سازد.
گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش
و او یکریز و پی در پی ،
دَم گرم خوشش را بر گلویم سخت بفشارد ،
و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد .
بدین سان بشکند در من ،
سکوت مرگ بارم را.
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , وبلاگ قیصر
» بخش تصاویر زیباسازی » www.gheisar2010.blogfa.comكلیك كنید


????? ??? ?? 1390/07/13 ???? 16:38 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -