تبلیغات
علی نوبهار - اگر روزی‌ بشر گردی‌


علی نوبهار

خداوندا!

اگر روزی‌ بشر گردی‌

ز حال بندگانت با خبر گردی‌
...

شریعتی!

پشیمان می‌شوی‌ از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت.

خداوندا تو مسئولی.

خداوندا تو می‌دانی‌ که انسان بودن و ماندن

در این دنیا چه دشوار است،

چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است


ز حال بندگانت با خبر گردی‌
...
پشیمان می‌شوی‌ از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت.

خداوندا تو مسئولی.

خداوندا تو می‌دانی‌ که انسان بودن و ماندن

در این دنیا چه دشوار است،

چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است


????? ??? ?? 1390/07/5 ???? 19:02 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -