تبلیغات
علی نوبهار - قلب


علی نوبهار

وقتی تنهاییم، دنبال دوست می گردیم
پیدایش که کردیم، دنبال عیب هایش می گردیم
وقتی که از دست دادیمش، دنبال خاطراتش می گردیم

و همچنان تنها می مانیم

هیچ چیز آسان تر از قلب نمی شکند
 
ژان پل سارتر


????? ??? ?? 1394/08/22 ???? 19:12 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -