تبلیغات
علی نوبهار - اس ام اس عاشقانه جدید دی 92


علی نوبهار

 

دلم کمی خدا می خواهد ...کمی سکوت...کمی آخرت...دلم دل بریدن می خواهد...کمی اشک...کمی آغوش آسمانی...دلم یک کوچه می خواهد بی بن بست !!و یک خدا تا کمی با هم قدم بزنیم!!فقط همین!!* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *احساسم را ب دار آویختم ...منطقم را ب گلوله بستم دیگر بس است...بعد از این می خواهم با چشمانم تصمیم بگیرم!* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

لعنت به خیابان هایی که فروختن مواد در ان ازاده اما گرفتن دستی که دوستش داری ممنوع...* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *لاشی که باشی ....همه دوستت دارند ....عاشق که باشی...عشقتم دوست ندارد...* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *در برا برم مشت میکنی...میپرسی :گل یا پوچ؟ در دلم میگویم:فقط دستانت* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *حالم را تکان بده خیلی وقت است خوشحالی هایم ته نشین شده است!!!* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *جوانه می زنی...طلوع می کنی.. و هدیه می کند کسی تو را به این زمین !به این زمان!چه جای بهتریست با تو این جهان* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *ای کاش دلها پاک بود تا برای بیان دوست دارم نیازی به قسم خوردن نبود.............!* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


آرزوهایم حسابی قد کشیده اند ..بین خواستن تو...چه مردی شده برای خودش...


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


هر کس بود می برید... اما ....من هنوز میدوزم...چشم با امید ....


????? ??? ?? 1392/09/21 ???? 18:45 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -