تبلیغات
علی نوبهار - سکوت پاییز


علی نوبهار

دلتنگـــــ یعنـــی مـــن
باز پاییز است
اندکی از مهر پیداست

حتی در این دوران بی مهری
باز هم پاییز زیباست
روبرویت نیمکتی خالی است ! فکر کنم دو نفره باشد، شاید قبل از اینکه من و تو این را ببینیم کسانی عاشقانه نشسته بودن ! اینک آنها نیستند و این نیمکت منتظر کسانی دیگر است ، زندگی این است همیشه بهاری را پاییزی هست ، و هر عشقی را جدایی ، سعی کن در
زندگی خاطرات خوش را به یادگار بگذاری که دیگران که در گذشته بودند به نیکی ازت یاد کنند و کسانی که در آینده به انتظارحضورت نشسته اند،حال بستگی دارد تو به این نیمکت و این برگ ها و درختان و فصل پاییز چطور بنگری دوست من

????? ??? ?? 1391/10/3 ???? 15:34 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -