تبلیغات
علی نوبهار - خاموش نمی مانم


علی نوبهار

.نه

خاموش نمی مانمبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

اما ..

وقتی می بینم

دیگر نیستی !

هیچ ..

برو

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comمن با رد پاهایت دردودل میكنم

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com هر وقت در خیانت و فریب دادن کسى موفق شدى،

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com  به این فکرنکن که اون چقدر احمق بوده،

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com به این فکرکن که اون چقدر به تواعتماد داشته ... !  

جملات زیبا گیله مرد

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

 


????? ??? ?? 1390/12/2 ???? 11:12 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -