تبلیغات
علی نوبهار - بهترین sms بهمن90


علی نوبهار

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comعشق یعنی جسم و جانم مال تو / عشق یعنی پرسش از احوال تو

عشق یعنی از خودم من خسته ام / عشق من ، به تو دل بسته امبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comاینجا آسمان صاف تا قسمتی رومانتیک، همراه با غبار دوستی است

توده ای سلام به سمت شما در حرکت استبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comو احتمال ریزش بوسه دور از انتظار نیست !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حالا بریم ادامه مطلب...

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

فیزیک بعدترها ثابت می کند

در روزهای بارانی

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comجای خالی آدم ها بزرگتر می شود!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دلم در حلقه غمها نشسته /  زبانم بسته و سازم شکسته

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comوجودم پر ز شعر عاشقانست  / تورا می خواهم و این ها بهانست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کاش یه روزی «ویکی لیکس» افشا کنه که چقدر دوستت داشتم و بهت نگفتم !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دل نزد تو است اگرچه دوری ز برم / جویای توام اگر نپرسی خبرم

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comخالی نشود خیالت از چشم ترم / در قلب منی اگرچه جای دگرم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم / بااشک تمام کوچه را تر کردم

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comدیشب که سکوت خانه دق مرگم کرد / وابستگی ام را به تو باور کردم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کار سختی ستْ دوست نداشتنِ تو ... باید برای خودم کار دیگری دست و پا کنم !!بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

* * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دلتنگی عین یه مار اومده رو قلبم نشسته هر چند لحظه ...

یا چند ساعت گاهی هم چند روز یک بار میآد نیششو فرو میکنه تو قلبم ...بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

گُر میگیرم .. بعد آرووم میشم .. .دوباره....................

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پروردگارا...بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

آرامش را همچون دانه های برف آرام و بیصدا برسرزمین قلب کسانی که برایم عزیزهستند

ببار...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

احساسم را به دار اویختم... منطقم را به گلوله بستم...

لعنت به هر دو که عمری بازی ام دادند...بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

دگر بس است... می خواهم کمی به چشمانم اعتماد کنم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لزومــی نداره مــن هــمونی باشــم که تو فــکر مــیکنی

مــن هــمونی ام کــه حتی فــکرشم نــمیتونی بــکنی ...!بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خوب میدانم برای من کسی مثل تو نیست / خوب میدانم که روزی باز ناچارم به تو

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comمیروم شاید دلت روزی گرفتارم شود / میروم اما گرفتارم ، گرفتارم به تو


????? ??? ?? 1390/12/1 ???? 14:51 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -