تبلیغات
علی نوبهار - دلدار


علی نوبهار

دل من تنها بود.بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comدل من هرزه نبود.

دل من عادت داشت.
بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com
...
كه بماند یك جا.
بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

به كجا؟ معلوم است!
ادامه...بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com


به در خانه تو.

دل من عادت داشت.

كه بماند آنجا.

پشت یك پرده تور...

كه تو هر روز آن را به كناری بزنی.

دل من ساكن دیوار و دری.

كه تو هر روز از آن می گذری...

دل من ساكن دستان تو بود.

دل من گوشه یك باغچه بود.

كه تو هر روز به آن می نگری.

دل من را دیدی؟

ساکن قلب تو بود..

یادت هست؟


????? ??? ?? 1390/08/25 ???? 01:56 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -