تبلیغات
علی نوبهار - زبان دخترای امروزی


علی نوبهار

 

خوشگل = خوجل

خوبی = خوفی

جیگرتو بخورم = جیگلتو بخولم

عشق منی = عجق منی

قربونت برم = قلبونت بلم

چطوری؟ = تطولی؟

چی کار می کنی = چیکال می کنی

سلام = شلام

دختر = دخمل

پسر = پسمل

عزیزم = عجیجم

جون = جونززززززززززز

بی تربیت = بی تلبیت

بی ادب = بی عوض (این یکی درک ربطش کمی مشکل واقعاً)

دوست ندارم = اصنم نِی خوام

نمیدونم = نیدونم(این روزا خیلی می گن!!)

دوست = دوکس(این کلمه رو نمی دونم از کجا درآوردن)

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان                www.bahar22.com

* * *


????? ??? ?? 1390/08/11 ???? 15:07 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -