تبلیغات
علی نوبهار - ..........................دل دیوونه .......................


علی نوبهار

خدا کنه زنده باشه دوباره

از روزگار نگیره باز کناره

خدا کنه بیاد بیرون از خونش
تا بشینه کفتر عشق رو شونش

این دل دیوونه کجاست

چه ساکت و چه بی صداست

 ادامه...

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان                www.bahar22.com

بسته شده زبونش

رو به زوال جونش


تو غصه هاش اسیره

خدا کنه نمیره

این دل دیوونه کجاست

چه ساکت و بی صداست

 

نه حال گریه داره نه میل خنده داره

نه بی قراره یاره نه فکر روزگاره

این دل دیوونه کجاست

چه ساکت چه بی صداست

اون وقتا سر زبون داشت

سر زنده بود وجون داشت

همه براش می مردن

 براش قسم می خوردن

عشقهای اتشین داشت

هزار تا همنشین داشت

 

 


????? ??? ?? 1390/08/10 ???? 16:53 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -