تبلیغات
علی نوبهار - حالم خوبه...


علی نوبهار

این روزای من عینه پوست پیازه

شکننده

شفاف

حساس

خسته نیستم

حالم بدم نیست

خوبم

فقط دیگه مهربون نیستم

 همین...


????? ??? ?? 1390/08/10 ???? 12:32 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -