تبلیغات
علی نوبهار - «جورجیا براون» نابغه2ساله


علی نوبهار

«جورجیا براون» نابغه 2 ساله انگلیسی به خاطر ضریب هوشی بی نظیر به چهره سرشناس این کشور تبدیل شده است.

:جورجیا براون» نابغه 2 ساله انگلیسی به خاطر ضریب هوشی بی نظیر به چهره سرشناس این کشور تبدیل شده است.

دختر مو طلایی در 5 ماهگی سینه خیز رفتن اموخت، 9 ماهگی به راه افتاد، 14 ماهگی بدون کمک مادرش لباس های خود را به تن کرد و در 18 ماهگی توانست خیلی خوب حرف بزند. مغز جورجیا، مانند یک ماشین حساب کار می کند و ... پدر و مادر دختر استثنایی که از کارهای نوزادشان شگفت زده بودند او را پیش یک کارشناس بردند تا ضریب هوشی اش را بسنجد. نتیجه باور کردنی نبود، ضریب هوشی دختر 2 ساله 152 است! ضریب هوشی طبیعی هر انسان به طور میانگین به90 تا 110 می رسد و «جورجیا براون» از این نظر شاید در دنیا هم بی نظیر باشد.
کارشناسان بریتانیایی نابغه کوچولو را همسطح «استیفن هاوکینگ» فیزیکدان مشهور می دانند و بر این باورند دختر شیرین زبان خیلی زود به سرشناس ترین چهره عرصه دانش کشورشان تبدیل خواهد شد.


????? ??? ?? 1390/08/7 ???? 16:26 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -