تبلیغات
علی نوبهار - !!!!!!!!مادر!!!!!!!


علی نوبهار

 مادرم ! وقتی تو غربت یاد یاران می کنم

عکس ماهت را همیشه بوسه باران می کنم

از مادرم آموخته ام سادگی ام را

در اوج سرافرازی ام افتادگی ام را

صد عقل مرکب دل پیچیده بباید

دروغ های مادرم - قندون دات آی آر

تا درک کند کیفیت سادگی ام را

سوگند به عالم ، که به عالم نفروشم

ارث پدرم ، جرات آزادگی ام را

روز مادر

در سوگ مادرم

تازگی ها دفترم خالی ست

شعرها دیگر سراغم را نمی گیرند

واژه هایم لال

سطرها آب دهان مرده را مانند

خود نویسم گرچه مالامالتمام دروغهای مادرم . ماجرایی واقعی و دردناک

جوهرم خالی ست ،

چون که جای مادرم خالی ست

صبح ها در ازدحام این همه آدم

سایه های روشن و خاموش

این همه چشم و دهان و گوش ،

باز هم حس می کنم…


????? ??? ?? 1390/08/5 ???? 15:17 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -