تبلیغات
علی نوبهار - ســـخت تریــن سوال جـــهان


علی نوبهار

 

 ســـخت تریــن سوال جـــهان

به این تصویر نگاه کنید و بعد به سوالها جواب بدید..... هرکی جواب بده معلومه آی کیوش درحد ی نابغه

 

است

...

 
 
 
 
 
 
 


 

 1 -کدوم دانش آموز خسته و خواب آلود به نظر میرسه؟

2-کدومشون دوقلو هستن؟

3-چند تا زن در عکس دیده میشه ؟

4-چند نفرشون خوشحال هستن؟

5-چند نفرشون ناراحتن؟


  منتظر جوابهاتونم پس زود باشیدخودی نشون بدین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


????? ??? ?? 1390/07/30 ???? 13:38 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -